Coaching

Individu in de gewenste richting

Coaching richt zich op resultaatgerichte groei van medewerkers met intensieve aandacht voor de gewenste ontwikkelingsrichting van een individu. Door te inspireren, confronteren, stimuleren en richting te geven vergroot Lanting Advies bewustwording tot verdiepende en nieuwe inzichten. Geleerd wordt belemmeringen op te lossen en effectief gedrag te ontwikkelen. Op deze wijze krijgt de medewerker handvatten voor nieuw, gewenst gedrag. Steeds wordt bekeken welke coachbenadering /technieken passend zijn. Dit is afhankelijk van de vraagstelling, de doelen en de individuele persoonskenmerken. Onze coachonderwerpen zijn gevarieerd en gericht op onder andere persoonlijke effectiviteit, samenwerking en leiderschap.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten

  • Ontwikkeling van specifieke competenties.
  • Begeleiding bij vergroten van de effectiviteit van leiderschap.
  • Begeleiding bij vergroten van zelfvertrouwen en stimuleren van assertief handelen.
  • Begeleiding teams in vergroten van effectiviteit van team als geheel.
  • Begeleiding bij onbalans in energie.
  • Begeleiding bij het omgaan met werkdruk.
Menu