HR-advies

Organisatie in de goede richting

Door inzet van de juiste middelen draagt personeelsbeleid essentieel bij aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Naast het menselijk kapitaal spelen bij de ontwikkeling van de organisatie ook andere factoren een belangrijke rol, zoals organisatiestructuur en het inrichten van werkprocessen. Verbeteringen hierin kunnen de organisatie vooruit helpen.  Lanting Advies ondersteunt en begeleidt ondernemers in het maken en uitvoeren van keuzes, waardoor medewerkers topprestaties (blijven) leveren voor de organisatie.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

  • Projectleider Duurzaam Inzetbaarheid.
  • Sparringpartner voor ondernemers.
  • Adviseur van Zeeuws Participatiefonds bij invulling ondernemerschap.
  • Vertrouwenspersoon van een aantal organisaties.
  • Begeleiding bij bedrijfsovername en -overdracht.
  • Ontwikkeling en implementeren van personeelsbeleid en -instrumenten.
  • Begeleiden bij selectiegesprekken; uitvoering van “second-opinion”.
Menu