Outplacement & loopbaanbegeleiding

Op weg naar een andere baan

De redenen waarom medewerkers van functie veranderen kunnen sterk verschillen. Wens tot verandering van functie of loopbaan, met pensioen gaan, onverenigbaarheid van karakters of gedwongen vertrek. Door positieve energie en inzicht weet Lanting Advies mensen te motiveren en kwaliteit optimaal te benutten.

Loopbaanbegeleiding en mobiliteit

Bij veranderingen in de organisatie kan het zijn dat een medewerker niet meer op de goede plaats zit of zich beter kan heroriënteren op een andere functie. Door deze medewerker begeleiding te bieden kan er zicht komen waarom deze medewerker niet meer optimaal functioneert of juist hoe deze medewerker breder ingezet kan worden en kwaltiteiten optimaal benut kunnen worden. Daarnaast zijn er medewerkers die in alle openheid (samen met de werkgever) tot de conclusie komen dat hun toekomst buiten de organisatie ligt.

Lanting Advies kiest voor een positieve en resultaatgerichte insteek. Daarnaast gaat Lanting Advies bij de begeleiding uit van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor zijn of haar loopbaan. En vervult hierbij een begeleidende, ondersteunende en adviserende rol. Lanting Advies geeft mensen zelf de regie over hun eigen leven en keuzes.

Outplacement

Gedwongen beëindiging kan een pijnlijk proces zijn, maar soms onvermijdelijk. In dat laatste geval is het belangrijk om te zorgen voor goede begeleiding. Zorgvuldig afscheid nemen van medewerkers door ze te ondersteunen in het vinden van een andere, passende baan.
Een outplacementtraject is hiervoor een uitstekend middel. Uitgangspunten hierbij zijn motivatie, inzet en initiatief, vertrouwelijkheid en respect.  Door een duidelijke aanpak, kennis van de arbeidsmarkt en een breed netwerk kan Lanting Advies goede begeleiding van werk naar werk bieden.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

  • Begeleiding van medewerkers in diverse functies naar een nieuwe, passende baan of zicht op een andere functie.
  • Begeleiden van kandidaten die onvoldoende beeld hebben van hun werkzame toekomst.
  • Begeleiding van medewerkers bij een betere invulling van de werkplek bij hun eigen organisatie.
Menu