Outplacement & loopbaanbegeleiding

Op weg naar een andere baan

De redenen waarom medewerkers van functie veranderen kunnen sterk variëren, zoals de wens tot verandering van functie of loopbaan, onverenigbaarheid van karakters of gedwongen vertrek.

Door individuen inzicht te geven in hun kwaliteiten en drijfveren kunnen we hen motiveren en zorgen dat zij hun kwaliteiten en vaardigheden optimaal benutten en duurzaam plezier in hun werk houden.

Loopbaanbegeleiding

In het geval van veranderingen in de organisatie kan het voorkomen dat een medewerker niet langer op de goede plaats zit of zich beter kan heroriënteren op een andere functie. Door deze medewerker begeleiding te bieden kan worden ontdekt waarom hij of zij niet meer optimaal functioneert. Of hoe deze medewerker breder ingezet kan worden en kwaliteiten optimaal benut kunnen worden. Sommige medewerkers komen in alle openheid, samen met de werkgever, tot de conclusie komen dat hun toekomst buiten de organisatie ligt.

Lanting Advies kiest voor een positieve en resultaatgerichte benadering. Bij de begeleiding staat de verantwoordelijkheid van de medewerker voor de eigen loopbaan centraal. Wij vervullen een begeleidende, ondersteunende en adviserende rol, waarbij we de medewerkers regie geven.

Outplacement

Gedwongen beëindiging van een arbeidsrelatie kan een pijnlijk proces zijn, maar soms is het onvermijdelijk. In dergelijke gevallen is het van essentieel belang te zorgen voor goede begeleiding. Het is onze prioriteit om medewerkers zorgvuldig te begeleiden bij het afscheid nemen van de organisatie en ze te ondersteunen in het vinden van een nieuwe, passende baan.
Een outplacementtraject is hiervoor een uitstekend middel. Onze uitgangspunten zijn hierbij motivatie, inzet en initiatief, vertrouwelijkheid en respect.  Dankzij een duidelijke aanpak, kennis van de arbeidsmarkt en een uitgebreid netwerk kan Lanting Advies effectieve begeleiding van werk naar werk bieden.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

Begeleiding van medewerkers

  • in diverse functies naar een nieuwe, passende baan of zicht op een andere functie.
  • in het zicht krijgen op hun kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden
  • in het zicht krijgen op hun werkzame toekomst.
  • bij een betere invulling van de werkplek bij hun eigen organisatie
  • bij een goede balans tussen energiegevers en -vreters.