Privacyverklaring Lanting Advies

Lanting Advies

“winst voor mens en organisatie”

Lanting Advies vindt privacy belangrijk. Graag willen wij u informeren hoe Lanting Advies omgaat met uw persoonsgegevens: wat gebeurt er mee, met welk doel, hoe worden ze bewaard en beveiligd.

Als adviesbureau ondersteunen wij organisaties, teams en individuen met het doel om samen te werken aan een situatie waarin medewerker of organisatie optimaal kan functioneren. Lanting Advies streeft naar praktische verbeteringen met een blijvend karakter; streeft naar plezier in het werk.

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Lanting Advies verkrijgt persoonsgegevens op verschillende manieren; via de opdrachtgever of via (teams van) individuen. Gegevens die persoonlijk aan ons / Klazien Lanting worden verstrekt via email, telefoon, app of in het gesprek; door uzelf verstrekt.  Via het contactformulier van de website worden gegevens ontvangen om een eerste contact mogelijk te maken.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Lanting Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van communicatie, zoals aantekeningen van gesprekken
 • Eventuele toegezonden CV’s
 • Inhoud van persoonlijkheidsvragenlijsten

Doeleinden

Deze gegevens stellen Lanting Advies in staat om:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening te leveren
 • Een overeenkomst met klanten te sluiten over de inhoud van de (doelstelling van) werkzaamheden
 • De werkzaamheden financieel en administratief goed uit te voeren en af te ronden
 • Klanten te kunnen bereiken en contacten te kunnen onderhouden, indien nodig.

Wat gebeurt er niet met deze gegevens?

Lanting Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven, tenzij

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Lanting Advies met de opdrachtgever heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming heeft gegeven.

Worden de gegevens met derden gedeeld?

Gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening.

Met deze ‘verwerkers’ zijn privacy-overeenkomsten of verwerkersovereenkomsten afgesloten, zoals

 • boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • e-HRM dienstverleners die testen aanbieden, zoals Ixly, Thomas International via Schipper, Interplace en Birkman
 • de drukkerij die rapportages uitprint.

 Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

 • Lanting Advies verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verkregen worden. De gegevens blijven niet langer dan nodig bewaard om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat de gegevens van bestaande klanten worden niet langer dan twee jaar bewaard na afloop van de laatst genoten advies, traject of coaching sessie. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Deze gegevens kunnen alleen ingezien worden door Klazien Lanting en zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Conform de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn geldt, zoals voor elke ondernemer, is Lanting Advies wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet en u wilt uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u dit wenst neem dan contact op met ons. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken na uw verzoek. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de  persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Lanting Advies
Klazien Lanting
Clementinalaan 20, 5507 NG Veldhoven

KvK nummer:
59870141

Telefoon:
06-54203807

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 december 2019.

Menu