Training

Team in de goede richting

Het verder ontwikkelen van medewerkers en teams op diverse gebieden door middel van trainingen of workshops draagt bij aan het verwezenlijken van de visie, missie en doelen van de organisatie.

Ieder maatwerktraject start met een bespreking over de vraagstelling van de organisatie. Deze vraag en situatie bepalen de inhoud van de training. Bij de ontwikkeling van de training wordt vorm en inhoud zo optimaal mogelijk afgestemd op de bedrijfscultuur, de uitgangspunten, de te investeren tijd en de gewenste locatie. De werkwijze zal gericht zijn op “leren door doen” aan de hand van situaties die zo dicht mogelijk bij de eigen praktijk staan. Veelal wordt tussen de modules door “huiswerk” meegegeven, gericht op de opgedane kennis, inzichten en de huidige praktijk.

Nieuw geleerd gedrag vraagt een goede opvolging. Lanting Advies denkt graag mee hoe er na het volgen van de training ondersteuning geboden kan worden aan de medewerkers om de inzichten in praktijk te brengen.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

  • Teamtraining op het gebied van visie-ontwikkeling.
  • Trainingen op het gebied van verbeteren van samenwerken.
  • Trainingen communicatie en sociale vaardigheden.
  • Trainingen op gebied van leiderschap(sontwikkeling).
  • Workshops klantgerichtheid.
Menu