Werkwijze

Ieder traject vraagt een passende werkwijze afgestemd op de klant. Tevens wordt er per traject bekeken of de inzet van persoonlijkheidsvragenlijsten toegevoegde waarde heeft.

HR-advies / Training

Omdat iedere organisatie en iedere vraagstelling verschilt, is het lastig een vooraf opgestelde blauwdruk te geven van de aanpak en dienstverlening.
Er vindt altijd vrijblijvend een intakegesprek tussen ondernemer/ HR-adviseur en een adviseur van Lanting Advies plaats. Op basis hiervan wordt bekeken wat er nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Vervolgens wordt er een offerte op maat opgesteld .

Coaching

Een traject begint met een kennismakingsgesprek. In dit eerste gesprek wordt samen de te hanteren aanpak bepaald en worden heldere, reële doelen geformuleerd. Samen wordt bepaald welk resultaat behaald kan worden en hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn. Vervolgens wordt er een offerte opgesteld. Indien wenselijk neemt de leidinggevende deel aan dit eerste gesprek.

Uit ervaring weten we dat met een traject van 6 gesprekken al resultaat geboekt kan worden. Afhankelijk van de vraagstelling wordt het aantal gesprekken of de gespreksduur aangepast.

Outplacement/ loopbaancoaching

Ook het outplacement – en loopbaantraject wordt op maat ingericht. Na het kennismakingsgesprek doorlopen we samen een aantal fasen:

  • Verwerking van de situatie
  • Bezinning op de loopbaan tot nu toe
  • “Loopbaankoers” onderzoek met de onderdelen: “wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik”; leidend tot een ideaal zoekprofiel
  • Arbeidsmarktoriëntatie
  • Solliciteren en presenteren
  • Nazorg en evaluatie

Door de begeleiding wordt een helder beeld verkregen van eigen persoonlijkheid, kwaliteiten, kennis, ervaring en drijfveren. Er wordt gewerkt aan het zo spoedig mogelijk vinden van een nieuwe passende functie die aansluit op het profiel van de kandidaat.

Menu