Privacyverklaring Lanting Advies

Lanting Advies

“winst voor mens en organisatie” 

Lanting Advies vindt privacy belangrijk. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Lanting Advies met uw persoonsgegevens omgaat. Graag willen wij u informeren over de omgang met deze persoonsgegevens: wat gebeurt ermee, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd.

Als adviesbureau ondersteunen wij organisaties, teams en individuen met het doel om samen te werken aan een situatie waarin medewerker of organisatie optimaal kan functioneren. Lanting Advies streeft naar praktische verbeteringen met een blijvend karakter; streeft naar plezier in het werk. 

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Lanting Advies verkrijgt persoonsgegevens op verschillende manieren; via de opdrachtgever of via (teams van) individuen. Gegevens die persoonlijk aan ons / Klazien Lanting worden verstrekt via email, telefoon, app of in het gesprek; door uzelf verstrekt.  Via het contactformulier van de website worden gegevens ontvangen om een eerste contact mogelijk te maken. 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Lanting Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van communicatie, zoals aantekeningen van gesprekken 
 • Eventuele toegezonden CV’s
 • Inhoud van persoonlijkheidsvragenlijsten

Doeleinden

Deze gegevens stellen Lanting Advies in staat om:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening te leveren 
 • Een overeenkomst met klanten te sluiten over de inhoud van de (doelstelling van) werkzaamheden 
 • De werkzaamheden financieel en administratief goed uit te voeren en af te ronden
 • Klanten te kunnen bereiken en contacten te kunnen onderhouden, indien nodig. 

Wat gebeurt er niet met deze gegevens?

Lanting Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven, tenzij

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Lanting Advies met de opdrachtgever heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Worden de gegevens met derden gedeeld?

Gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening.

Met deze ‘verwerkers’ zijn privacy-overeenkomsten of verwerkersovereenkomsten afgesloten, zoals 

 • boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • e-HRM dienstverleners die testen aanbieden, zoals IXLY, Thomas International (via Schipper Groep), Interplace  

 Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

 • Lanting Advies verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verkregen worden. De gegevens blijven niet langer dan nodig bewaard om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat de gegevens van bestaande klanten worden niet langer dan twee jaar bewaard na afloop van de laatst genoten advies, traject of coaching sessie. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. 
 • Deze gegevens kunnen alleen ingezien worden door Klazien Lanting en zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Conform de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn geldt, zoals voor elke ondernemer, is Lanting Advies wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. 

Klopt er iets niet en u wilt uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u dit wenst neem dan contact op met ons. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken na uw verzoek. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de  persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Lanting Advies

Klazien Lanting

De Stelle 37 

4464 BP Goes of

Clementinalaan 20

5507 NG Veldhoven

KvK nummer: 

06-54203807

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. 


Ontwerp & realisatie: Nilsson | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden